Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ

H πολυεπίπεδη προσέγγιση είναι μια πολυδιάστατη και συνδυαστική θεώρηση της ψυχοπαθολογίας η οποία καθοδηγεί την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περιστατικού στο Κέντρο ΑΡΣΗ τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης. Για να ενημερωθείτε συνοπτικά σχετικά με τις βασικές αρχές της πολυεπίπεδης προσέγγισης, κλικ εδώ.

 

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ

 

Στην περίπτωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), η παρέμβαση αποτελεί μια προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης αυτής της χρόνιας νευροαναπτυξιακής διαταραχής με στόχο τη διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων στη διάρκεια του χρόνου, καθώς και τη γενίκευσή τους σε όλα τα πλαίσια στα οποία κινείται το άτομο. Η προσέγγιση αυτή δεν στοχεύει μόνο στη βραχυπρόθεσμη εξάλειψη των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς και στον προσωρινό έλεγχο των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ αλλά και στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων οι οποίες θα διευκολύνουν το παιδί στη μακροχρόνια προσαρμογή του στο περιβάλλον και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς του σε όλους τους τομείς της ζωής του.

 

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

 

α) στο παιδί

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του.
 • Eφαρμόζονται τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς για τη μείωση των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς και για την ανάπτυξη νέων επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς.
 • Αξιοποιούνται γνωσιακές τεχνικές για την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, της αυτοαποτελεσματικότητας, του κινήτρου για μάθηση, τη συνολική αυτοεικόνα.
 • Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι αποκατάστασης των ελλειμματικών δεξιοτήτων (γνωστικές, μαθησιακές, οργανωτικές).
 • Εφαρμόζονται προγράμματα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Γίνεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση χρόνου, άγχους, συναισθημάτων)

 

β) στους γονείς

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Αξιοποιούνται γνωσιακές τεχνικές για την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή αποτελεσματικών γονικών πρακτικών.
 • Πραγματοποιείται εκπαίδευση σε τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς με συχνή παρακολούθηση συνεδριών.
 • Γίνεται συστηματική συμβουλευτική και, ενίοτε, ατομική ψυχοθεραπεία (στις περιπτώσεις εκείνες όπου προβλήματα των ίδιων των γονέων είτε ενδοατομικά, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη ΔΕΠ-Υ ή ψυχοπαθολογίας στους ίδιους τους γονείς, είτε ενδοοικογενειακά, δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη θεραπευτική παρέμβαση).

 

γ) στο σχολείο

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς για τη μείωση των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς και για την ανάπτυξη νέων επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς.
 • Πραγματοποιείται συμβουλευτική και υποστήριξη των εκπαιδευτικών της τάξης, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.
 • Εφαρμόζονται ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, εφόσον υπάρχουν.
 • Υπάρχει συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και τάξης ένταξης, όπου υπάρχουν και εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα συνοπτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε άρθρα των συνεργατών του Κέντρου για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ. 

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε μία βιντεοσκοπημένη διάλεξη σχετικά με τη διαχείριση της ΔΕΠ-Υ στα πλαίσια της οικογένειας, κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε ένα κείμενο της Κατερίνας Μανιαδάκη στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ στους εφήβους, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ σε φοιτητές, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά μας προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν παιδιά και έφηβοι με ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία των Κάκουρου και Μανιαδάκη για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

 

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΑΦ

 

 Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Παρά τις διατομικές διαφορές στη συμπτωματολογία και στη βαρύτητα, δεν παύει να είναι μια διάχυτη διαταραχή η οποία επηρεάζει πολλούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού. Όπως πολυεπίπεδη είναι η έκφραση της συμπτωματολογίας της ΔΑΦ και οι ανάγκες του παιδιού, πολυεπίπεδη πρέπει να είναι και η παρέμβαση που στοχεύει στην αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού.

 

 Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στην περίπτωση της ΔΑΦ επικεντρώνεται επίσης σε τρεις άξονες:

 

α) στο παιδί

 • Παρέχεται εξατομικευμένη στοχοθεσία, ανταποκρινόμενη στις διατομικές ηλικιακές, νοητικές, συμπεριφορικές, γνωστικές διαφορές, τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.  
 • Αναπτύσσεται το κίνητρο για επικοινωνία και λεκτική αλληλεπίδραση.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα ανάπτυξης του λόγου και βελτίωσης της λειτουργικότητας του λόγου και της χρήσης του για επικοινωνιακούς σκοπούς.
 • Eφαρμόζονται τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς για τη μείωση των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς (π.χ. στερεοτυπιών, ηχολαλίας, εκρήξεων θυμού, ακατάλληλων αντιδράσεων) και για την ανάπτυξη νέων επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς.
 • Αξιοποιούνται τεχνικές για την επίτευξη αυτονομίας στην καθημερινότητα, ανάλογα και με το επίπεδο της ΔΑΦ (πρώτο, δηλαδή υψηλής λειτουργικότητας, δεύτερο, δηλαδή μέσης λειτουργικότητας ή τρίτο, δηλαδή χαμηλής λειτουργικότητας).
 • Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι αποκατάστασης των ελλειμματικών δεξιοτήτων και αύξηση των δεξιοτήτων προσαρμογής.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης στην κατανόηση των συναισθημάτων και της προοπτικής του άλλου, στην αποκωδικοποίηση των κοινωνικών καταστάσεων και στην ερμηνεία των επικοινωνιακών σημάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία.
 • Γίνεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την προσέγγιση των συνομηλίκων, την ένταξη σε ομάδες, την έναρξη και διατήρηση φιλικών σχέσεων, την εκδήλωση κατάλληλης και αποτελεσματικής φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς.

 

β) στους γονείς

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Αξιοποιούνται γνωσιακές τεχνικές για την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή αποτελεσματικών γονικών πρακτικών.
 • Πραγματοποιείται εκπαίδευση σε τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς και ανάπτυξης δεξιοτήτων με συχνή παρακολούθηση συνεδριών.
 • Γίνεται εκπαίδευση για την εφαρμογή προγράμματος γενίκευσης των νέων δεξιοτήτων που διδάσκονται στο παιδί, έξω από τον θεραπευτικό χώρο, σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα. 
 • Γίνεται συστηματική συμβουλευτική και, ενίοτε, ατομική ψυχοθεραπεία (στις περιπτώσεις εκείνες όπου προβλήματα των ίδιων των γονέων είτε ενδοατομικά είτε ενδοοικογενειακά, δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη θεραπευτική παρέμβαση).
 • Παρέχεται υποστήριξη προκειμένου να ενδυναμωθούν στον ρόλο τους και να προληφθεί η εξουθένωσή τους.

 

γ) στο σχολείο 

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης του παιδιού στη σχολική τάξη.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στις απαιτήσεις της σχολικής τάξης.
 • Πραγματοποιείται συμβουλευτική και υποστήριξη των εκπαιδευτικών της τάξης, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.
 • Εφαρμόζονται ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, εφόσον υπάρχουν.
 • Υπάρχει συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και τάξης ένταξης, όπου υπάρχουν και εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

  

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΑΦ, κλικ εδώ. 

Για πληροφορίες σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση για τη ΔΑΦ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΑΦ στους εφήβους, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με ειδικά θεραπευτικά προγράμματα που προσφέρουν εξειδικευμένοι θεραπευτές του Κέντρου για τη ΔΑΦ, κλικ εδώ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ομαδικά μας προγράμματα, στα οποία μπορούν να ενταχθούν παιδιά με ΔΑΦ, κλικ εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.