Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ

 

Στην περίπτωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), η παρέμβαση αποτελεί μια προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης αυτής της χρόνιας νευροαναπτυξιακής διαταραχής με στόχο τη διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων στη διάρκεια του χρόνου, καθώς και τη γενίκευσή τους σε όλα τα πλαίσια στα οποία κινείται το άτομο. Η προσέγγιση αυτή δεν στοχεύει μόνο στη βραχυπρόθεσμη εξάλειψη των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς και στον προσωρινό έλεγχο των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ αλλά και στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων οι οποίες θα διευκολύνουν το παιδί στη μακροχρόνια προσαρμογή του στο περιβάλλον και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς του σε όλους τους τομείς της ζωής του.

 

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

 

α) στο παιδί

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του.
 • Eφαρμόζονται τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς.
 • Αξιοποιούνται γνωσιακές τεχνικές για την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων.
 • Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι αποκατάστασης των ελλειμματικών δεξιοτήτων (γνωστικές, μαθησιακές, οργανωτικές).
 • Εφαρμόζονται προγράμματα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών.

 

β) στους γονείς

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Αξιοποιούνται γνωσιακές τεχνικές για την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων.
 • Πραγματοποιείται εκπαίδευση σε τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς.
 • Γίνεται συστηματική συμβουλευτική και, ενίοτε, ατομική ψυχοθεραπεία (στις περιπτώσεις εκείνες όπου προβλήματα των ίδιων των γονέων είτε ενδοατομικά, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη ΔΕΠ-Υ ή ψυχοπαθολογίας στους ίδιους τους γονείς, είτε ενδοοικογενειακά, δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη θεραπευτική παρέμβαση).

 

γ) στο σχολείο

 • Γίνεται ψυχοεκπαίδευση για την κατανόηση και ορθή ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς και συμβουλευτικής των εκπαιδευτικών.
 • Εφαρμόζονται ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα συνοπτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε άρθρα των συνεργατών του Κέντρου για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ στους εφήβους, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ σε φοιτητές, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά μας προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν παιδιά και έφηβοι με ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία των Κάκουρου και Μανιαδάκη για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

 

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΑΦ

 

 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Παρά τις διατομικές διαφορές στη συμπτωματολογία και στη βαρύτητα, δεν παύει να είναι μια διάχυτη διαταραχή η οποία επηρεάζει πολλούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού. Όπως πολυεπίπεδη είναι η έκφραση της συμπτωματολογίας της ΔΑΦ και οι ανάγκες του παιδιού, πολυεπίπεδη πρέπει να είναι και η παρέμβαση που στοχεύει στην αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού.

 

 

 • Η πολυεπίπεδη παρέμβαση για τη ΔΑΦ στηρίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο που καθοδηγεί τόσο την αξιολόγηση όσο και το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος, με την επιλογή μεθόδων και τεχνικών ερευνητικά τεκμηριωμένων. 
 • Προβλέπει τη γενίκευση των νέων δεξιοτήτων που διδάσκονται στο παιδί, έξω από τον θεραπευτικό χώρο, στο σπίτι, στο σχολείο και σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα.
 • Προβλέπει και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης όχι μόνο του παιδιού, αλλά και των γονέων, των δασκάλων και όποιων άλλων σημαντικών προσώπων εμπλέκονται στην καθημερινότητα του παιδιού.
 • Προβλέπει την παροχή ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και τους δασκάλους, προκειμένου να τους ενδυναμώσει στον ρόλο τους και να προλάβει την εξουθένωσή τους.
 • Παρέχει εξατομικευμένη στοχοθεσία για κάθε παιδί, ανταποκρινόμενη στις διατομικές ηλικιακές, νοητικές, συμπεριφορικές, γνωστικές διαφορές, τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας.  Εξασφαλίζει ότι όλοι οι ειδικοί που εμπλέκονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης ενός παιδιού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι κτλ), ενώ ο καθένας προσεγγίζει το παιδί από τη δική του σκοπιά, μοιράζονται ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο και βασικές συμπεριφορικές τεχνικές, και συνεργάζονται συμβάλλοντας στην καταλληλότερη στοχοθεσία που καλύπτει τις ευρείες ανάγκες του παιδιού.

 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΑΦ, κλικ εδώ. 

Για πληροφορίες σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση για τη ΔΑΦ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΑΦ στους εφήβους, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με ειδικά θεραπευτικά προγράμματα που προσφέρουν εξειδικευμένοι θεραπευτές του Κέντρου για τη ΔΑΦ, κλικ εδώ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ομαδικά μας προγράμματα, στα οποία μπορούν να ενταχθούν παιδιά με ΔΑΦ, κλικ εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.