Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Πολυεπίπεδη προσέγγιση με συνδυασμό θεραπευτικών προγραμμάτων

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ οι δυσκολίες των παιδιών διαγιγνώσκονται, ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της πολυεπίπεδης προσέγγισης.

 

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση, αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στο Κέντρο μας από το 1990, και έχει περιγραφεί σε σειρά ακαδημαϊκών μας εγχειριδίων και επιστημονικών μας άρθρων. Αποτελεί ένα πρωτοπόρο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο συνδυάζει συντονισμένα την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων για την αποκατάσταση ελλειμματικών δεξιοτήτων του παιδιού, την εφαρμογή τεχνικών τροποποίησης συμπεριφοράς για την ανάπτυξη λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς και επικοινωνίας, την εφαρμογή προγραμμάτων μαθησιακής αποκατάστασης, την εκπαίδευση των γονέων και την εφαρμογή συμπεριφορικών προγραμμάτων στο σχολείο, με στόχο τη βελτίωση του παιδιού σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς του.

 

Επομένως, στο Κέντρο μας δεν γίνεται απλώς λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ή ειδική αγωγή, καθώς πραγματοποιείται μια πλήρης αναπτυξιακή αξιολόγηση, καταγράφονται αναλυτικά οι δυσκολίες αλλά και οι δυνατότητες του παιδιού και της οικογένειάς του και στη συνέχεια καταρτίζεται ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη συνολική αντιμετώπιση των δυσκολιών του και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του. Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει και ενισχύει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την εφαρμογή τους από το παιδί, καθώς αξιοποιούνται πραγματικές καταστάσεις εκτός κλινικού πλαισίου. Έτσι, υπάρχει κοινή στοχοθεσία ανάμεσα στο κλινικό πλαίσιο, την οικογένεια και το σχολείο και γίνεται εξάσκηση των νέων δεξιοτήτων σε όλα τα σημαντικά πλαίσια στα οποία κινείται το παιδί.

 

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση βασίζεται στη γνωσιακή-συμπεριφορική θεωρία αλλά αντλεί στοιχεία και από άλλες ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, όπως τη συστημική. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 

  • Ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας κατά το σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος που προτείνεται για το κάθε παιδί.
  • Βασίζεται στα συμπεράσματα που έχουν πρικύψει κατά τη διαγνωστική διαδικασία, όπου έχει αξιολογηθεί τόσο η πιθανή απόκλιση του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) όσο και οι προσδοκίες του περιβάλλοντος από αυτό. 
  • Προϋποθέτει ότι η διάγνωση δεν αποτελεί μία στατική διαδικασία η οποία στοχεύει απλά στην απόδοση ενός ονόματος στη δυσλειτουργική συμπεριφορά, αλλά είναι μία ευέλικτη διαδικασία δυναμικής φύσης, η οποία αποσκοπεί στη συνεχή αναδιοργάνωση και αναπροσαρμογή των στόχων της θεραπευτικής παρέμβασης.
  • Παρέχει εξατομικευμένη στοχοθεσία για κάθε παιδί, ανταποκρινόμενη στις διατομικές ηλικιακές, νοητικές, συμπεριφορικές, γνωστικές διαφορές, τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση του ίδιου του παιδιού για την επίτευξη στόχων που να έχουν και για το ίδιο νόημα και σημασία.
  • Εμπλέκει στη θεραπευτική διαδικασία τους γονείς και τους δάσκαλους του παιδιού με στόχο τη διεύρυνση του θεραπευτικού πλαισίου και την ενδυνάμωση του ρόλου τους.
  • Εξασφαλίζει ότι όλοι οι ειδικοί που εμπλέκονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης ενός παιδιού μοιράζονται ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο και χρησιμοποιούν συνδυαστικά διάφορες ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους .
  • Χαρακτηρίζεται από την ολική θεώρηση του παιδιού και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτό ζει.
  • Αντιμετωπίζει το παιδί ως ένα αναπτυσσόμενο άτομο το οποίο πρέπει να βοηθηθεί συνολικά προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητές του και να περιορίσει στο μέγιστο δυνατό τις δυσκολίες του σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να εξελιχθεί σε μια ισορροπημένη προσωπικότητα.
  • Ενσωματώνει κάθε φορά τα νεότερα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και της ΔΑΦ στα παιδιά, κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και της ΔΑΦ στους εφήβους, κλικ εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.