Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Η πρώιμη παρέμβαση στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη του παιδιού καθώς και στην έκβαση των δυσκολιών του. Η ΔΕΠ-Υ είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένη ως το αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης γενετικών, νευροφυσιολογικών, νευροχημικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Αν και έχει τις ρίζες της στα γονίδια, η εκδήλωσή της εξαρτάται από την αλληλεπίδραση βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, η οποία επηρεάζει τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου νωρίς κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες πρώιμης παρέμβασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την ομαλοποίηση των ελλειμματικών εγκεφαλικών δομών που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες των ατόμων με ΔΕΠ-Υ.

 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει αφενός τον εντοπισμό βρεφών και νηπίων με αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ πριν εκδηλωθεί η πλήρης συμπτωματολογία της διαταραχής και, αφετέρου, την εφαρμογή κατάλληλων ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Η πρώιμη παρέμβαση στοχεύει σε εκείνες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πολύ νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία και έχουν αιτιολογική σχέση με τη ΔΕΠ-Υ. Η πρώιμη παρέμβαση μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης της διαταραχής, διαφοροποιεί την πορεία της, περιορίζει την επιμονή της στο χρόνο και μειώνει μακροπρόθεσμα την επίδρασή της στη λειτουργικότητα του ατόμου. Εάν θέλετε να μελετήσετε επιστημονικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της πρώιμης παρέμβασης για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ, εδώ κι εδώ.

  

Μέσα από την κλινική μας εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει πως, στις περιπτώσεις όπου η υπερκινητικότητα, η δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής και η δυσκολία στην αυτορρύθμιση του συναισθήματος κατά την περίοδο της προσχολικής ηλικίας συνοδεύονται από δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου (π.χ. καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη, προβλήματα άρθρωσης, δυσκολίες ακουστικής διάκρισης), καθώς επίσης και από δυσκολίες που αφορούν στον προσανατολισμό στο χώρο, στον συντονισμό των κινήσεων και στην κινητική ανάπτυξη γενικότερα, τότε η πιθανότητα εκδήλωσης της ΔΕΠ-Υ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ιδιαίτερα οι δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες δυσκολίες, καθώς συνήθως εκδηλώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κάποιας νευροαναπτυξιακής διαταραχής, μία εκ των οποίων είναι και η ΔΕΠ-Υ. Επομένως, η απλή αντιμετώπισή τους με λογοθεραπεία, συχνά χωρίς καν να έχει δοθεί διάγνωση στο παιδί, συνήθως δεν είναι αρκετή, καθώς ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης πρέπει να είναι πολύπλευρο και να εστιάζει σε πολλαπλές δυσκολίες που εκδηλώνονται σε διαφορετικούς αναπτυξιακούς τομείς.

  

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για τη ΔΕΠ-Υ με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

1. Εξατομικευμένο πρόγραμμα στη βάση ατομικής στοχοθεσίας  

2. Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα  

3. Διάρκεια συνεδρίας: 45 λεπτά  

4. Ειδικότητες θεραπευτών: ειδικός παιδοψυχολόγος, λογοπεδικός, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός ή συνδυασμός αυτών  

5. Συνεργασία με γονείς: στο τέλος κάθε συνεδρίας  

6. Συνεργασία με εκπαιδευτικό πλαίσιο: σε μηνιαία βάση

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1. Βελτίωση δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας

 • 'Aρθρωσης
 • Ακουστικής διάκρισης
 • Φωνολογικής ενημερότητας
 • Αφηγηματικής ικανότητας
 • Πραγματολογικών δεξιοτήτων

2. Βελτίωση δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κινητικότητας

 • Οπτικοκινητικός συντονισμός
 • Ισορροπία
 • Ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο
 • Γραφοκινητικές δεξιότητες

3. Περιορισμός πρωτογενών συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ

 • Περιορισμός υπερκινητικής συμπεριφοράς
 • Αύξηση δυνατότητας παρατεταμένης συγκέντρωση της προσοχής
 • Μείωση παρορμητικής συμπεριφοράς

4. Τροποποίηση συμπεριφοράς

 • Περιορισμός δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου
 • Ανάπτυξη αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς
 • Βελτίωση αυτορρύθμισης του συναισθήματος και ανοχής στη ματαίωση

5. Νευρογνωστική εκπαίδευση με σκοπό την προαγωγή των γνωστικών λειτουργιών και, ιδιαίτερα, των λειτουργικών εκτελεστικού ελέγχου

 • Ενδυνάμωση της μνήμης εργασίας
 • Βελτίωση της συντηρούμενης προσοχής
 • Προαγωγή, της ακουστικής μνήμης
 • Ανάπτυξη της ικανότητας αναστολής των ακατάλληλων αντιδράσεων
 • Ανάπτυξη της ικανότητας εκδήλωσης συμπεριφοράς προσανατολισμένης στον στόχο

6. Προαγωγή της μαθησιακής ετοιμότητας μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων εργασίας

 • Σωστή στάση του σώματος
 • Τήρηση κανόνων
 • Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων
 • Αυτοκαθοδήγηση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση του υλικού

7. Προαγωγή της μαθησιακής ετοιμότητας μέσω τεχνικών βελτίωσης του αναδυόμενου γραμματισμού  

8. Βελτίωση ψυχοκοινωνικής κατάστασης

 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων

9. Διεύρυνση θεραπευτικού πλαισίου

 • Εκπαίδευση γονέων (για περισσότερες πληροφορίες, κλικ εδώ)
 • Συνεργασία με τα εκπαιδευτικά πλαίσια (για περισσότερες πληροφορίες, κλικ εδώ)

 

Εάν θέλετε να δείτε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της πρώιμης παρέμβασης για τη ΔΕΠ-Υ στο Κέντρο μας, κλικ εδώ. 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα συνοπτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε άρθρα των συνεργατών του Κέντρου για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ. 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ στα παιδιά, κλικ εδώ. 

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη θεραπευτική παρέμβαση για τη ΔΕΠ-Υ στους εφήβους, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ σε φοιτητές, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά μας προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν παιδιά και έφηβοι με ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία των Κάκουρου και Μανιαδάκη για τη ΔΕΠ-Υ, κλικ εδώ.

 

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.