Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων.

 

Σε ποιους απευθύνονται

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 έως 15 ετών με συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ αλλά και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης με ελλείμματα στην συναισθηματική και / ή κοινωνική ανάπτυξη. 

 

Αριθμός παιδιών ανά ομάδα

Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας δεν ξεπερνάει τα 6 άτομα αλλά ποικίλει κατά περίπτωση καθώς ενδέχεται η ένταξη ενός παιδιού ή εφήβου σε ομαδικό πλαίσιο να προϋποθέτει τη σταδιακή ενσωμάτωση του σε αυτό, δηλαδή την αρχική συμμετοχή του σε δυαδικό πρόγραμμα και στη συνέχεια την ένταξή του σε μεγαλύτερη ομάδα.

 

Κόστος

To κόστος συμμετοχής στην ομάδα είναι μηνιαίο και δύναται να καλυφθεί από το ασφαλιστικό ταμείο, εφόσον εξασφαλιστεί σχετική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα.

 

Διαδικασία

Οι ομάδες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου μας έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς η ψυχοεκπαίδευση αποτελεί την πλέον αναπτυσσόμενη σύγχρονη μέθοδο αξιοποίησης του ομαδικού πλαισίου με σκοπό την προώθηση της ατομικής μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης σε παιδιά.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την θετική ενίσχυση επιθυμητών συμπεριφορών, τις γνωστικές- συμπεριφορικές τεχνικές, τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, το μοντέλο Ε.P.R.: Embodiment (ενσωμάτωση) – Projection (προβολή) – Role (παιχνίδια ρόλων) της Sue Jennings, αλλά και τη χρήση τεχνικών από διάφορες δημιουργικές θεραπείες (μουσικοθεραπεία- παιγνιοθεραπεία- εικαστική τέχνη).

Αυτό που για μας αποτελεί στοχοθεσία, για τα παιδιά είναι κυρίως συμμετοχή, παιχνίδι, μοίρασμα, αποδοχή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, αξιοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία που ενισχύουν την αυτοέκφραση, με σεβασμό στον ιδιαίτερο προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού.

Η σύνθεση των ομάδων, τόσο από πλευράς ηλικίας όσο και από πλευράς ψυχολογικού και αναπτυξιακού προφίλ των παιδιών είναι προσεκτικά καθορισμένη ώστε η κάθε ομάδα να προσφέρει τα μέγιστα σε κάθε ένα από τα μέλη της και να εξασφαλίζεται η ισορροπία της ομάδας.

Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι ωριαία και συντονίζεται από δύο θεραπευτές, μία ψυχολόγο, εξειδικευμένη στην ομαδική θεραπεία, και μία θεατρολόγο, εξειδικευμένη στην αξιοποίηση στοιχείων από διάφορες τέχνες στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους.

 

Στόχος

Στα πλαίσια του ασφαλούς περιβάλλοντος που η ομάδα παρέχει, και μέσα από το παιχνίδι, τη δραματοποίηση και άλλα εικαστικά μέσα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες παιχνιδιού, επικοινωνίας και λειτουργικής συμπεριφοράς.

Εκτός από τους γενικούς στόχους, κάθε μέλος έχει φυσικά και την ατομική του στοχοθεσία με βάση τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την εικόνα του στην ομάδα αλλά και από την ανατροφοδότηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και/ ή των συναδέλφων που παρακολουθούν το παιδί σε ατομικό επίπεδο.

 

Επιμέρους στόχοι:

 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • η ανάπτυξη της διεκδικητικής συμπεριφοράς
 • η ανάπτυξη του αυτοελέγχου
 • η λειτουργική προσέγγιση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνομηλίκους
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου και επικοινωνίας
 • ο περιορισμός της παρορμητικής συμπεριφοράς
 • η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αδελφών
 • η αύξηση της ανοχής στη ματαίωση, η διαχείριση της ήττας.


Πρόγραμμα 2018-2019:

 • Τρίτη 18.30-19.30: παιδιά 8-10 χρονών
 • Τρίτη 19.30-20.30: παιδιά 10-14 χρονών
 • Τετάρτη 5.30-6.30: παιδιά ηλικίας 4-8 ετών
 • Τετάρτη 6.30-7.30: παιδιά ηλικίας 8-10 ετών
 • Τετάρτη 19.30-20.30: παιδιά 10-14 χρονών


Διαδικασία ένταξης σε ομαδικό πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Κέντρου προκειμένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη των παιδιών σε μία από τις παραπάνω ομάδες και να προγραμματιστεί ένα δωρεάν ραντεβού αξιολόγησης και γνωριμίας με τη διευθύντρια του Κέντρου, κα Κατερίνα Μανιαδάκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το παρόν φυλλάδιο. 

Για να δείτε βιντεάκια από τα ομαδικά μας προγράμματα, κλικ εδώ  εδώ κι εδώ..

Για να εκτυπώσετε τις προϋποθέσεις ένταξης στα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου μας, κλικ εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.