Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Εγχειρίδια/Μονογραφίες

 

To βιβλίο αυτό κυκλοφορεί διεθνώς από τον εκδοτικό οίκο Routledge-Taylor and Francis και αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τη ΔΕΠ-Υ σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, των Η.Π.Α και της Αυστραλίας. Επίσης, αποτελού οδηγό διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ σε όλο το ηλικιακό φάσμα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

 

 

Τhis exciting new resource offers a comprehensive guide to ADHD, the most frequently diagnosed neurodevelopmental disorder and one of the most researched areas in child mental health. It brings together high-level research with the latest scholarship and applies them to practice, providing a unique and innovative perspective. Inside readers will find a critical presentation of current scientific knowledge regarding the nature, etiology, diagnosis, and management of the disorder. The book covers ADHD from infancy to adulthood and presents the whole range of possible comorbidities. The authors explore the topic from the perspective of researchers, academics, and clinicians while also offering a structured assessment procedure and a complete early intervention and treatment program, as well as illuminative case studies and practical tools for educators.

 

 

Εάν θέλετε να δείτε τον πρόλογο του βιβλίου από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Edmund Sonuga-Barke, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να δείτε κριτικές (reviews) για το βιβλίο από αυθεντίες στον χώρο της ΔΕΠ-Υ, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο και να το αγοράσετε με έκπτωση, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο,Κλικ εδώ.

  

 

 Αυτό το βιβλίο αποτελεί τη διδακτορική διατριβή της Κατερίνας Μανιαδάκη, σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ στα κορίτσια, η οποία επιλέχθηκε προς έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Lambert. 

 

This book presents the author’s doctoral thesis. This thesis tested the first part of a new theoretical model, aiming to contribute to the understanding of sex differences in the prevalence of Attention Deficit Hyperactiviey Disorder (ADHD) and other Disruptive Behaviour Disorders (DBDs) in boys and girls. Specifically, gendered perceptions of ADHD and other DBDs, as expressed by parents and prospective educators, were examined. An analogue methodology using written descriptions of child disruptive behaviour followed by rating scales assessing several perceptual dimensions like severity and untypicality was used, along with the SDQ (Goodman, 1997) and rating scales of adults’ emotional reactions and sense of self-efficacy. According to the results, parents and prospective educators have several gendered perceptions of child disruptive behaviour, with higher untypicality conferred to girls’ hyperactive behaviour. Moreover, the role of the adult toward the child and the specific DBD subtype examined seem to influence these differences. Implications of these findings for socialisation practices and referral attitudes that might relate to the reported sex difference in the prevalence of ADHD and other DBDs are discussed.

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο στην καλύτερη τιμή, Κλικ εδώ.

 

 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τη ΔΕΠ-Υ, στον οποίο επιχειρείται η κριτική παρουσίαση της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης για τη φύση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής. Οι συγγραφείς αξιοποιούν την πολυετή κλινική τους εμπειρία και προτείνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, την πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστκής θεωρίας και στο αναπτυξιακό μοντέλο της ψυχοπαθολογίας. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη διαταραχή αυτή από τη σκοπιά του ερευνητή, του ακαδημαϊκού δασκάλου και, κυρίως, του ψυχολόγου, ο οποίος βιώνει καθημερινά στην κλινική πράξη την αγωνία και τις δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, των νέων ενηλίκων με τη διαταραχή, των γονέων και των δασκάλων τους. Ο οδηγός αυτός μπορεί να αποτελέσει καταρχήν βασική πηγή πληροφόρησης για τους γονείς και σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τις ποικίλες δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς των παιδιών αυτών. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί σε κλινικό επίπεδο από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων στο χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς περιλαμβάνει τη δομημένη περιγραφή της διαγνωστικής διαδικασίας αλλά και ενός πλήρους προγράμματος πρώιμης παρέμβασης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.

  

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ.

Eάν θέλετε να δείτε τον πρόλογο του βιβλίου από την Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο με έκπτωση, Κλικ εδώ. 

 

  

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 14 κεφάλαια, γραμμένα από 17  Έλληνες ειδικούς με βαθιά θεωρητική γνώση και εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ. Μέσα από τις σελίδες του, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η ετερογένεια της ΔΕΠ-Υ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, καθώς και η γλωσσική ανάπτυξη, οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ. Συζητούνται επίσης η συννοσηρότητα ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην προσχολική ηλικία. Γίνεται  παρουσίαση του νευροβιολογικού υπόβαθρου της διαταραχής και της φαρμακευτικής της αντιμετώπισης, καθώς και των κυριότερων διαθέσιμων ψυχομετρικών εργαλείων για τη ΔΕΠ-Υ στη χώρα μας. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση για τη θεραπευτική παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο αλλά και στα πλαίσια της οικογένειας και του σχολείου. Επίσης, συζητούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της διαταραχής. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της έρευνας για τη ΔΕΠ-Υ στην Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται βασικά στους ειδικούς ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου αλλά  και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν τη φύση της διαταραχής αυτής και να ενημερωθούν για τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές που προτείνονται για την αντιμετώπισή της, με άμεσες πρακτικές εφαρμογές στην οικογένεια και το σχολείο.

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ. 

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο με έκπτωση, Κλικ εδώ.

 

 

  

Nowadays, an alarming number of juveniles all over the world find themselves implicated in the juvenile justice system and a great number of them are incarcerated in detention centres. The mean age of these youth has lowered dangerously, the percentage of delinquent females has increased dramatically, and the number of minority juveniles within this population has become unjustifiably high. The majority of these young people has diagnosable mental disorders, including substance abuse, learning disorders, ADHD, conduct disorder, anxiety and mood disorders, at rates much higher than in general same-age population. Over the last years, experts from medicine, psychology, law, and sociology have been engaged in evidence-based research studies, in order to study the relationship between juvenile delinquency and psychopathology. This research interest has resulted in a proliferation of studies mainly conducted at the U.S., with European countries following this activity. The objective of this book is to provide a comprehensive description of what is currently known in this area, with an emphasis on knowledge informed by empirical research. This way, it is aimed at providing a basis for the elaboration of an integrative perspective of psychopathology in juvenile delinquents. A developmental psychopathology approach is used as this is the area of expertise of the authors, especially regarding assessment, diagnosis and treatment of disruptive behaviour disorders.

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να διαβάσετε τον πρόλογο του βιβλίου από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Susan Young, Κλικ εδώ

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο, Κλικ εδώ.

 

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού περιγράφονται οι επιστημονικές απόψεις για τη φύση, την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του τραυλισμού, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση ενός πλαισίου θεραπευτικής αντιμετώπισης το οποίο να στηρίζεται τόσο στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα όσο και στα ερευνητικά συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία του παρελθόντος. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας τη βαθιά θεωρητική τους κατάρτιση και τη μακροχρόνια επαγγελματική τους εμπειρία με άτομα με τραυλισμό, παρουσιάζουν τη δική τους προσέγγιση ως προς την αιτιολογία και τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, μέσα από τη σύνθεση στοιχείων από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τον τραυλισμό, προτείνεται από τους συγγραφείς το «Μοντέλο των Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων» για την κατανόηση της παθογένεσης του τραυλισμού και παρουσιάζεται η «πολυεπίπεδη προσέγγιση» ως θεωρητικό πλαίσιο για τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων. Η παρουσίαση αυτή εμπλουτίζεται από την περιγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων παιδιών και εφήβων με τραυλισμό. Το παρόν βιβλίο στοχεύει πρωταρχικά στην ενημέρωση και τον προβληματισμό των ειδικών που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού.

 

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο με έκπτωση, Κλικ εδώ.

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους αναζητούν μία αφετηρία μελέτης για την ανάπτυξη της παιδικής γλώσσας και επιχειρεί να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν διεξοδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τις θεωρητικές απόψεις που αποκαλύπτουν την πολυσχιδία των διεργασιών στις οποίες πρέπει να εμπλακεί ένα παιδί προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα των οικείων του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο βιβλίο αυτό πραγματοποιείται μια λεπτομερής παρουσίαση ολόκληρου του φάσματος της ψυχοπαθολογίας με έναρξη κατά τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV. Παρουσιάζονται επίσης ορισμένα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία, τα οποία δεν αναφέρονται ως αυτοτελείς διαγνωστικές κατηγορίες αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία σοβαρών προβλημάτων για τα παιδιά και τους εφήβους. Η παρουσίαση αυτή στηρίζεται στα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα από τη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, καθώς επίσης και στην πολύχρονη κλινική και ερευνητική εμπειρία των συγγραφέων. Η κάθε διαταραχή περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται η κλινική εικόνα της διαταραχής, τα διαγνωστικά κριτήρια, επιδημιολογικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι σύγχρονες θεωρίες για την αιτιολογία της και οι βασικές θεραπευτικές μέθοδοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο με τη διαταραχή και το περιβάλλον του σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχοπαθολογίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση. Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο τόσο για τον φοιτητή της ψυχολογίας όσο και για τον επαγγελματία κλινικό παιδοψυχολόγο, αλλά και για όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ψυχοπαθολογία των παιδιών και των εφήβων.

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ.

Εάν θέλετε να αγοράσετε το βιβλίο με έκπτωση, Κλικ εδώ.

 

 

 

Η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μια από τις συνηθέστερες αιτίες παραπομπής των παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τα προβλήματα που απασχολούν κυρίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ -αλλά και τους ειδικούς- είναι τόσο τα πρωτογενή (υπερκινητικότητα, απροσεξία, παρορμητικότητα), όσο και τα συνοδά (προβλήματα ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες, κινητική αδεξιότητα) και τα δευτερογενή (προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλή αυτοεκτίμηση) συμπτώματα της διαταραχής. Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί από ομάδα ειδικών με πολύχρονη εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού, όσο και στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και να ενημερωθούν για τους τρόπους αντιμετώπισης της διαταραχής αυτής.

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ. 

Το βιβλίο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά.

 

  

 

 

Η ΔΕΠ-Υ είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμφανίζεται κατά τη νηπιακή ηλικία, επιμένει στο χρόνο και στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και μεγαλώνει το παιδί. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σχετικά με την αιτιολογία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ έχει προχωρήσει σημαντικά διεθνώς. Ωστόσο στον ελληνικό χώρο, η διαταραχή αυτή δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστή με αποτέλεσμα την ελλιπή πληροφόρηση τόσο ως προς τα πρωτογενή συμπτώματα της διαταραχής όσο και ως προς τα δευτερογενή προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι συγγραφείς του βιβλίου, επιστρατεύοντας την πολύχρονη πείρα και την επιστημονική γνώση τους στον τομέα των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών, παρουσιάζουν τα νεώτερα ερευνητικά δεδομένα και τις πιο σύγχρονες απόψεις σχετικά με τη φύση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ. Προτείνουν επίσης ένα νέο πλαίσιο προσέγγισης της διαταραχής, την πολυεπίπεδη προσέγγιση, βασιζόμενοι στη γνωσιακή-συμπεριφορική κατεύθυνση και στο εξελικτικό πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής ψυχοπαθολογίας. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους ειδικούς της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κατανοήσουν σε βάθος μία διαταραχή η οποία θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως η πιο κοινή και συνήθης διαταραχή της παιδικής ηλικίας.

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για το βιβλίο, Κλικ εδώ. 

Το βιβλίο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.