Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Πολυεπίπεδη παρέμβαση για τον τραυλισμό

Αν και η εφηβεία πολλές φορές σηματοδοτεί μια περίοδο κατά την οποία ο τραυλισμός μειώνεται, για τους εφήβους εκείνους στους οποίους επιμένει, ο τραυλισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με επιπτώσεις στον συναισθηματικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό τομέα.

 

Οι έφηβοι με τραυλισμό αποτελούν μια ηλικιακή ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη θεραπευτική παρέμβαση. Οι έφηβοι αυτοί τις περισσότερες φορές ζουν με την εμπειρία των δυσκολιών στη ροή του λόγου τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν συνειδητοποιήσει πλέον το πρόβλημα, να έχουν αναπτύξει υποκειμενικούς κανόνες οι οποίοι ενδέχεται να καθοδηγούν αποφευκτικές μορφές συμπεριφοράς και να έχουν βιώσει αρνητικές αντιδράσεις στον τραυλισμό τους τόσο από ορισμένους ενήλικες όσο και από τους συνομηλίκους τους. Οι δυσχέρειες στη ροή του λόγου μπορεί να οδηγήσουν τους εφήβους στην αποφυγή των κοινωνικών επαφών που είναι απαραίτητες για την ψυχολογική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις του αυτοπεριορισμού συχνά επηρεάζουν και τις διαφυλικές σχέσεις των εφήβων. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η αντιμετώπιση του τραυλισμού είναι πιο δύσκολη σε αυτή την ηλικία και οι θεραπευτικές προσπάθειες που στοχεύουν αποκλειστικά στην επίτευξη λεκτικής ευχέρειας δεν είναι επαρκείς. Στο Κέντρο ΑΡΣΗ ο τραυλισμός αντιμετωπίζεται λαμβάνοντας ειδική μέριμνα της ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας του εφήβου. Στα πλαίσια της πολυεπίπεδης παρέμβασης, εκτός από τον κεντρικό στόχο της βελτίωσης της λεκτικής ευχέρειας και του μέγιστου δυνατού περιορισμού των συμπτωμάτων του τραυλισμού, άλλοι βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

 

  • Tροποποίηση των αντιλήψεων που αφορούν στην εικόνα που έχει ο έφηβος για τον εαυτό του ως ομιλητή
  • Aνάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Aύξηση της αυτοεκτίμησης και βελτίωση της συνολικής αυτοεικόνας
  • Διαχείριση του άγχους
  • Αύξηση της συμμετοχής σε επικοινωνιακές καταστάσεις και σε καταστάσεις κοινωνικής έκθεσης και αλληλεπίδρασης (π.χ. παρέες συνομηλίκων, συμμετοχή στη σχολική τάξη, παρουσίαση εργασιών, κλπ.)
  • Αποτελεσματική διαχείριση των διαφυλικών σχέσεων

  

Εάν θέλετε να κατεβάσετε ένα συνοπτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τον τραυλισμό, κλικ εδώ.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τραυλισμό, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη παρέμβαση για τον τραυλισμό στα παιδιά, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο των Κάκουρου και Μανιαδάκη για τον τραυλισμό, κλικ εδώ.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.