Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων

Η κίνηση διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη ζωή και την ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς αποτελεί πολύτιμο μέσο απόκτησης γνώσεων και εξερεύνησης του περιβάλλοντος. Η κινητική ανάπτυξη εξελίσσεται ραγδαία κατά την προσχολική ηλικία και συντελλείται μέσω της επαφής του παιδιού με διάφορες κινητικές δραστηριότητες κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους. Η εκτέλεση ενός κινητικού έργου απαιτεί σωστό κινητικό συντονισμό. Υπάρχουν ωστόσο κάποια παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στην εκτέλεση και τον συντονισμό κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούν ταχύτητα, ακρίβεια, σχεδιασμό και συντονισμό.

 

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων, γνωστή και ως Δυσπραξία, είναι μια διαταραχή κίνησης που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού σύμφωνα με την χρονολογική ηλικία του παιδιού. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς το εύρος των δυσκολιών τους, καθώς ορισμένα παρουσιάζουν δυσκολίες σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα ενώ άλλα μόνο σε συγκεκριμένες κινητικές δραστηριότητες. Συχνά χαρακτηρίζονται ως αδέξια, απρόσεκτα, άτσαλα ή ατσούμπαλα, καθώς αντιμετωπίζουν ένα εύρος δυσκολιών στη στάση του σώματος, στην κίνηση και στον συντονισμό των κινήσεών τους. Η δυσκολία των παιδιών αυτών έγκειται τόσο στην κατανόηση της απαίτησης της εκάστοτε δράσης, όσο στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της κάθε κίνησης.

 

Για τους λόγους αυτούς, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο σε αδρές κινήσεις (κινητικά παιχνίδια, ποδήλατο, τρέξιμο, παιχνίδι με μπάλα, αθλήματα), όσο και σε λεπτές κινητικές δραστηριότητες (γραφή, ζωγραφική, επιδεξιότητα σε παιχνίδια με μικρά αντικείμενα, χρήση κουμπωμάτων ή εργαλείων σίτισης). Τα παραπάνω συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την χαμηλή αυτοεκτίμηση και την αποφυγή δραστηριοτήτων που τα δυσκολεύουν.

 

Με την έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση, τα παιδιά αναπτύσσουν την κινητική τους μάθηση και αποκτούν όλο και καλύτερες επιδόσεις στις καθημερινές τους δράσεις.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την εργοθεραπεία, κλικ εδώ κι εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.