Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

Η μαθησιακή αποκατάσταση δεν εξαντλείται στην παιδική ηλικία. Οι έφηβοι δεν απαλλάσσονται από τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά, σε περίπτωση που έχουν λάβει εξειδικευμένης παρέμβασης, αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν σε ηπιότερη μορφή κάτω από αποτελεσματικότερη διαχείριση. Μάλιστα δεν είναι σπάνια η ανάδυση νέων ελλειμμάτων.

 

Οι αδυναμίες των εφήβων δεν οφείλονται αποκλειστικά στη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά και στις ιδιαίτερες γνωστικές και οργανωτικές απαιτήσεις που δημιουργούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την έναρξη της εφηβείας. Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι από τη φύση της µία περίοδος που δύναται να επηρεάσει την αυτο-εκτίµηση του μαθητή αλλά και να δράσει ανασταλτικά στη μαθησιακή του επίδοση. Οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δομή, τη μεθοδολογία, τα γνωστικά αντικείμενα και τη διαδικασία αξιολόγησης. Συνεπώς, η προσαρμογή σε νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες αποτελεί μία δύσκολη, αγχογόνο διαδικασία. Το δημοτικό σχολείο παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα λόγω του σταθερού περιβάλλοντος και προσώπου αναφοράς. Αντιθέτως, στο γυμνάσιο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι δε γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους, ενώ ο όγκος των παρεχόμενων πληροφοριών είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Οι παραπάνω αλλαγές και η αναστάτωση που επιφέρουν επιτείνονται από την είσοδο στις εφηβεία με τις βιολογικές αλλαγές και τη ψυχοσυναισθηματική αστάθεια που επιφέρει.

 

Επομένως, είναι σημαντική η παροχή ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, ενθάρρυνσης αλλά και εξατομικευμένης διδακτικής καθοδήγησης. Η θεραπευτική παρέμβαση στην ηλικία αυτή δίνει έμφαση σε ψυχοκοινωνικές ανάγκες, σε ελλείμματα οργάνωσης και αυτονόμησης αλλά και στην ενίσχυση στρατηγικών μάθησης και μεταγνωσιακών στρατηγικών. ‘Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρέμβασης θα βοηθήσει να αρθούν τα εμπόδια στη μάθηση και θα επιτρέψει στους εφήβους να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το ακαδημαϊκό δυναμικό τους.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά, κλικ εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα του Κέντρου ΑΡΣΗ για τις μαθησιακές δυσκολίες, κλικ εδώ.

 

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.