Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Γενικές αρχές

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ εκτιμούμε ότι τα προβλήματα λόγου και ομιλίας εκδηλώνονται συνήθως ως συμπτώματα κάποιας άλλης διαταραχής και δεν αποτελούν οπωσδήποτε αυτόνομες διαγνωστικές οντότητες. Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, η έννοια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης ξεφεύγει από την κλασική της μορφή και διαμορφώνεται –εξατομικευμένα πάντα- ανάλογα με το είδος της διαταραχής η οποία μπορεί να υπάρχει πίσω από τα προβλήματα ομιλίας τα οποία καλείται ο ειδικός να αντιμετωπίσει θεραπευτικά. Ο λογοθεραπευτής οφείλει να έχει βαθιά θεωρητική γνώση για τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί προκειμένου να σχεδιάσει το βέλτιστο θεραπευτικό πλάνο και να ιεραρχήσει τις δυσκολίες του παιδιού στην δεδομένη φάση.

 

Γιατί η λογοθεραπεία είναι διαφορετική στο Κέντρο ΑΡΣΗ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η προσέγγιση των λογοθεραπευτών στο Κέντρο ΑΡΣΗ συχνά διαφοροποιείται από την κλασική λογοθεραπευτική προσέγγιση ως προς τα εξής:

  • Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες δυσκολίες αλλά τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο με στόχο την ολιστική προσέγγιση του παιδιού.
  • Επειδή πολύ συχνά τα μικρά παιδιά είναι πιθανόν στην αρχή να μην είναι συνεργάσιμα, οι λογοθεραπευτές του Κέντρου είναι εξειδικευμένοι στην εφαρμογή τεχνικών τροποποίησης της συμπεριφοράς προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο συνεργασίας με το παιδί. Έτσι μπορούν να επιτύχουν τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
  • Στα πλαίσια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης εστιάζουμε συστηματικά και στην προσπάθεια ενίσχυσης των γνωστικών λειτουργιών οι οποίες σχετίζονται με τον λόγο και τη μάθηση (συγκέντρωση της προσοχής, αυτοέλεγχος, αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς).
  • Μια από τις βασικές μας αρχές αναφέρεται στην προσπάθειά μας να οδηγήσουμε το παιδί στην επιτυχία προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρό του, να αυξηθεί το επίπεδο της προσπάθειας που καταβάλει και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του. 
  • Στο Κέντρο ΑΡΣΗ θέλουμε να γνωρίζουν οι γονείς ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο του προγράμματος λογοθεραπείας του παιδιού τους. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς έχουν συστηματική ενημέρωση και επιπλέον παροτρύνονται να παρακολουθήσουν μέρος της συνεδρίας του παιδιού τους προκειμένου να δουν τον τρόπο με τον οποίο ο λογοθεραπευτής προσεγγίζει το παιδί. Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται συστηματικά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δουλεύουν και οι ίδιοι στο σπίτι το παιδί τους.
  • Ο λογοθεραπευτής βρίσκεται πάντα σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου. Αυτό σημαίνει ότι μοιράζεται τους προβληματισμούς του αλλά και τις ιδέες του με τη διεπιστημονική ομάδα και υπάρχει συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.
  • Το θεραπευτικό πλαίσιο και οι λογοθεραπευτικοί στόχοι διευρύνονται με την επικοινωνία που μπορεί να έχει ο θεραπευτής με άλλα σημαντικά πρόσωπα (του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος) ή πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, σχολείο).
  • Τέλος, στα πλαίσια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο Κέντρο ΑΡΣΗ, γίνεται συστηματικά προσπάθεια για τη προαγωγή της μαθησιακής ετοιμότητας των παιδιών προκειμένου να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν οι πιθανότητες για την κατοπινή εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη λογοθεραπεία, κλικ εδώ.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.