Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Θεραπευτικές παρεμβάσεις


Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται στο Κέντρο μας εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο της πολυεπίπεδης παρέμβασης, στηρίζονται στις διεθνώς προτεινόμενες ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, ακολουθούν όλους τους κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας, εφαρμόζονται από εξειδικευμένους θεραπευτές με υψηλά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία και εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιστατικού.

 

Η αποτελεσματικότητά τους αξιολογείται συχνά και τόσο το είδος της παρέμβασης όσο και η στοχοθεσία της τροποποιούνται όποτε χρειάζεται προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ατόμου καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα.

 

Ο στόχος τους είναι η μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού του ατόμου, η θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών του, ο εφοδιασμός του με ποικίλες δεξιότητες, η βελτίωση της λειτουργικότητάς του, η πρόληψη εκδήλωσης δευτερογενών προβλημάτων, η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλα τα πλαίσια που κινείται το άτομο και η διατήρησή τους στον χρόνο.

 

Για να δείτε τις προϋποθέσεις ένταξης στα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου μας, κλικ εδώ.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.