Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Συνεδρίες μέσω Skype

Οι συνεδρίες μέσω Skype αποτελούν μια σύγχρονη μορφή θεραπευτικών και συμβουλευτικών συναντήσεων μεταξύ ενός θεραπευτή και ενός ατόμου που χρήζει υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο στόχος των συνεδριών αυτών δεν διαφέρει από τις διά ζώσης συναντήσεις, καθώς η παροχή βοήθειας και στήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας.


Αυτή η νέα μορφή συνεδριών έχει ιδιαιτέρως διαδοθεί τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Στο Κέντρο μας, η δυνατότητα συνεδριών μέσω skype παρέχεται στις εξής περιπτώσεις:

 

  • Σε περιπτώσεις ψυχοθεραπείας ενηλίκων και εφήβων άνω των 14 ετών, οι οποίοι διαμένουν στην επαρχία ή στο εξωτερικό. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία διά ζώσης συνεδρία, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να καθοριστεί το αίτημα και το θεραπευτικό συμβόλαιο και να διαμορφωθεί μία κατ’ αρχήν θετική θεραπευτική σχέση. 
  • Σε περιπτώσεις ψυχοθεραπείας ενηλίκων ή εφήβων άνω των 14 ετών όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες φυσικής μετακίνησης.
  • Σε περιπτώσεις απλής συμβουλευτικής γονέων.
  • Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις παιδιών μικρότερων των 14 ετών εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και προϋποθέσεις που αξιολογεί ο ειδικός κατά περίπτωση.


Το κόστος των συνεδριών καταβάλλεται μέσω τραπέζης και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται ταχυδρομικά.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.