Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Karagianni, E., Papaeliou, C., Maniadaki, K., & Kakouros, E. (2000). Communication between infant-boys and their mothers with symptoms of ADHD. Infant Behavior and Mental Health, DOI: 10.1002/imhj.21897. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K. (2019). Attention-Deficit/Hyperactivity Disdorder: A real disorder throughout the lifespan. JSM Pediatrics and Child Health, 4(3). Πλήρες κείμενο ή Ελληνική μετάφραση

 

Asimopoulos, Ch., Martinaki, S., & Maniadaki, K. (2018). Problem solving skills and mental health of social work students in Greece. Journal of Social Sciences Research, 4(11), 220-228. Πλήρες κείμενο

 

Papoulidi, A., Papaeliou, C. F. & Samartzi. S (2017). Rhythm in interactions between children with Autism Spectrum Disorder and their mothers. Timing & Time Perception, 5, 5–34.

 

Maniadaki, K. (2017). Editorial: Let’s talk about stuttering in a journal of child psychology. Journal of Child Psychology, 1(1), 1-2. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C., Maniadaki, K., & Kakouros, E. (2015). Association between story recall and other language abilities in school children with ADHD. Journal of Attention Disorders, 19(1), 53-62. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K. & Kakouros, E. (2011). Attention problems and learning disabilities in young offenders in detention in Greece. Psychology, 2(1), 53-59. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C.F., Polemikos, N., Fryssira, E., Kodakos, A., Kaila, M., Yiota, X., ... Vrettopoulou, M. (2011). Behavioural profile and maternal stress in Greek young children with Williams syndrome. Child: Care, Health and Development, 38(6), 844-853. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C.F., Fryssira, E., Kodakos, A., Kaila, M., Benaveli, E., Michaelidis, K., ... Polemikos, N. (2011). Non-verbal communication, play and language in Greek young children with Williams syndrome. Child Neuropsychology, 17(3), 225-241. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C.F. & Rescorla, L. (2011). Vocabulary development in Greek children: a cross-linguistic comparison using the Language Development Survey. Journal of Child Language, 38, 861-887. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K. & Kakouros, E. (2008). Social profiles and mental health problems of young offenders in detention in Greece. Criminal Behaviour and Mental Health, 18(4), 207-215. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (2006). Parental beliefs about the nature of AD/HD behaviours and their relationship to referral intentions in preschool children. Child: Care, Health and Development, 33(2), 188-195. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (2006). AD/HD symptoms and conduct problems: Similarities and differences in maternal perceptions. Journal of Child and Family Studies, 15(4), 460-474. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (2006). Adults’ self-efficacy beliefs and referral attitudes for boys and girls with AD/HD. European Child and Adolescent Psychiatry, 15(3), 132-140.Πλήρες κείμενο

 

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Karaba, R. (2006). The relationship between Attention Deficit / Hyperactivity Disorder and aggressive behaviour in preschool boys and girls. Early Child Development and Care, 175(3), 203-214. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C.F. & Trevarthen, C. (2006). Pre-linguistic pitch patterns expressing ‘communication’ and ‘apprehension’. Journal of Child Language, 33, 163-178. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (2005). Parents’ causal attributions about Attention Deficit / Hyperactivity Disorder: the effect of child and parent sex. Child: Care, Health and Development, 31(3), 331-340. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (2005). Maternal emotions and self-efficacy beliefs in relation to boys and girls with AD/HD. Child Psychiatry and Human Development, 35(3), 245-263. Πλήρες κείμενο

 

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Papaeliou, Ch. (2004). How Greek teachers perceive school functioning of pupils with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 9(1), 41-53. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (2003). Trainee nursery teachers’ perceptions of disruptive behaviour disorders; the effect of sex of child on judgments of typicality and severity. Child: Care, Health and Development, 29(6), 433-440. Πλήρες κείμενο

 

Keller, H., Papaligoura, Z., Voelker, S., Papaeliou, C., Lohaus, A., Kokkinaki, Τ., Chrysikou, E. & Mousouli, V. (2003). Concepts of mother-infant interaction in Greece and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology,34(6), 677-689. Πλήρες κείμενο


Papaeliou, C., Minadakis, G., & Kavouras, D. (2002). Acoustic patterns of infant vocalizations expressing emotions and communicative functions. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 45(2), 311-317.Πλήρες κείμενο


Polemikos, N. & Papaeliou, C. (2000). Sidedness preference as an index of organization of laterality. Perceptual and Motor Skills, 91, 1083-1090. Πλήρες κείμενο

 

Maniadaki, K., Déret, D., & Jamet, F. (1998). Etude comparative de l’épreuve des "Cubes" (Wisc-R) et de l’épreuve des "Triangles" (K.ABC) chez les enfants de six à sept ans. (Comparative study of the achievement of 6-7-years-old children in the Block subtest of Wisc-R and the ‘Triangles’ subtest of K.ABC). Psychologie et Education, 32, 79-93.

 

Kakouros, E., Tzima - Tsitsika, E., Tsitsika, A., & Balourdos, D. (1996). Children referred to a diagnostic - consulting center with special reference to Specific Learning Disorder. World Pediatrics and Child Care, 6, 44-49. Πλήρες κείμενο

 

Papaeliou, C. & Trevarthen, C. (1994). The infancy of music. Musical Praxis, 1(2), 19 – 33.

 

Σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Μανιαδάκη, Κ. (υπό δημοσίεση). Η πρώιμη παρέμβαση στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ στη βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Ψυχολογία (ειδικό τεύχος Θέματα Νευροψυχολογίας).

 

Papakalodouka, P. & Papaeliou, C.F. (2015). The theory of Intersubjectivity may explain aspects of Specific Language Impairment. Eleftherna, 7, 242-265. Πλήρες κείμενο

 

Σιδέρης, Σ., Τσίφλικας, Γ., & Μανιαδάκη, Κ. (2017). Κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. Κοινωνική Εργασία.

 

Παπαηλιού, Χ.Φ. και συν. (2012). Αλληλοσυντονισμός της προσοχής και γλωσσική ανάπτυξη σε νήπια με σύνδρομο Down. Στο Ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία «Θέματα ανάπτυξης παιδιού και εφήβου», Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης, Δ. Πνευματικός & Σ. Καζή. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε., Παπαηλιού, Χ., & Μπαδικιάν, Μ. (2006). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 117-130. Πλήρες κείμενο

  

Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ., & Καπνίση Ε. (2005). Παιδική παχυσαρκία και η σχέση της με τις γονεϊκές αντιλήψεις και τις διατροφικές συνήθειες. Παιδιατρική, 68(1), 45-52. Πλήρες κείμενο

 

Μανιαδάκη, Κ., & Κάκουρος, Ε. (2004). Οι αντιλήψεις των ενηλίκων για τον κοινωνικό ρόλο του φύλου ως αιτιολογικός παράγοντας για την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών σε αγόρια και κορίτσια. Κοινωνική Εργασία74,115-120. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε., Ζουρνατζής, Ε., Παπαηλιού, Χ. & Καραμπά, Ρ. (2003). Ο συμβουλευτικός ρόλος των δασκάλων στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 64-65, σελ. 42-50. Πλήρες κείμενο

  

Κάκουρος, E., & Mανιαδάκη, K. (2002). Το σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ και η επίδρασή του στη σχολική επίδοση και στη συμπεριφορά των παιδιών. Νέα Παιδεία101, 152-166. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, E., & Mανιαδάκη, K. (2000). Η σεξουαλική αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας – αντιλήψεις, πρακτικές και δυνατότητες. Αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 26, 30-34. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, E., & Mανιαδάκη, K. (2000). Οι στάσεις των Ελλήνων γονέων απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης και το επίπεδο αυτοεκτίμησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Κοινωνική Εργασία, 58, 63-85. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, E., & Mανιαδάκη, K. (2000). Η επίδραση των γονικών αντιλήψεων στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας. Παιδιατρική, 63(6), 507-518. Πλήρες κείμενο

 

Παπαηλιού, Χ. (2000). Οι απαρχές της μουσικής στην επικοινωνία μητέρας – βρέφους. Μουσικός Λόγος, 1, 51- 60.

 

Κάκουρος, E., & Mανιαδάκη, K. (2000). Δυνατότητες ανίχνευσης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας στο Νηπιαγωγείο και η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 52-53, 103-117. Πλήρες κείμενο

 

Τσίτσικα Α., Πετρίκκος, Γ., Κάκουρος, Ε., & Γιαμαρέλλου, Ε. (1998). Περίπτωση εφήβου με διαταραχή ψυχογενούς πόνου. Ιατρική, 73(3), 259-262. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε. (1998). Η έκβαση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στην εφηβεία. Αρχεία Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (ΕΨΨΕΠ), 19(3), 89-92. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε. (1997). Έφηβοι με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - η σπουδαιότητα της συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 40-41, 79-86. Πλήρες κείμενο

 

Ζουρνατζής, Ε., & Κάκουρος, Ε. (1996). Παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Εργοθεραπεία, 8-9, 10-13. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε. (1996). Η προβληματική της διάγνωσης και αντιμετώπισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 36 -37, 36-42. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε. (1996). Παιδιά σε αναδοχή – Η προβληματική του θεσμού της αναδοχής στην Ελλάδα. Κοινωνική Εργασία, 44, 249-265. Πλήρες κείμενο

 

Κάκουρος, Ε., Μπαλούρδος, Δ., & Ρεκούτης, Π. (1995). Διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που παραπέμπονται σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 32 - 33, 61 – 76. Πλήρες κείμενο

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.