Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

 Διαχείριση χρόνου, ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων

 


Στα πλαίσια του σύγχρονου τρόπου ζωής με τις αυξημένες απαιτήσεις και ρυθμούς, οι άνθρωποι περισσότερο κατακλύζονται από την έννοια του χρόνου αντί να τον διαχειρίζονται αποτελεσματικά οι ίδιοι. Έτσι, ο διαθέσιμος χρόνος καθίσταται ανεπαρκής ως προς την εκπλήρωση των επαγγελματικών ευθυνών αλλά και των προσωπικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα την επιτυχή ανταπόκριση στους πολλαπλούς ρόλους του εκάστοτε ατόμου. Η αδυναμία αυτή προκαλεί αναβολές σημαντικών υποχρεώσεων, καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση, κόπωση, ευερεθιστότητα, ασυνέπεια, και απογοήτευση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Συνεπώς, η κακή οργάνωση του χρόνου δύναται να αποτελέσει σοβαρή πηγή στρες. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνουν τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης χρόνου και ανάπτυξης οργανωτικών δεξιοτήτων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις προσανατολίζονται στα εξής:

 

 • Θέσπιση προτεραιοτήτων
 • Προγραμματισμός
 • Σωστή ιεράρχηση αναγκών
 • Αποτελεσματική στοχοθεσία

 

Η ανάπτυξη και ενίσχυση των οργανωτικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των καθημερινών υποχρεώσεων, στην αύξηση της δέσμευσης και της συγκέντρωσης αλλά και στην οργάνωση της σκέψης ώστε κανείς να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις τόσο της καθημερινότητας όσο και ευρύτερων χρονικών πλαισίων.

  

Διαχείριση θυμού

Ο θυμός είναι µία φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση που μας υπενθυμίζει ότι κάτι μας ενοχλεί και μας κινητοποιεί για δράση. Συχνά σχετίζεται µε άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως το άγχος, η ματαίωση, ο πόνος, η ζήλια, και εκδηλώνεται σε καταστάσεις αδικίας, εκμετάλλευσης ή καταπάτησης των αρχών και των ορίων μας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο θυμός δύναται να επισύρει σοβαρές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τη σωματική και ψυχική μας υγεία ή την επαγγελματική μας ζωή. Αυτό συμβαίνει όταν θυμώνουμε συχνά ή για ζητήματα ελάσσονος σημασίας, όταν δεν κατορθώνουμε να ελέγξουμε την κλιμάκωση του θυμού μας, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργική του έκφραση, ή όταν δεν τον επεξεργαζόμαστε επαρκώς µε αποτέλεσμα να εγκλωβιζόμαστε σ’ αυτόν.

 

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε, να ελέγξουμε και να εκφράσουμε τον θυμό μας με πιο λειτουργικούς τρόπους. Το πρόγραμμα διαχείρισης θυμού προσανατολίζεται στους παρακάτω στόχους:

 

 • Εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες και υγιή διεκδικητική συμπεριφορά
 • Τεχνικές καταστολής των ξεσπασμάτων οργής
 • Εντοπισμό των επιθετικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται ως αποτέλεσμα του θυμού και κατανόηση των συνεπειών τους
 • Αναγνώριση των σωματικών αισθήσεων σε συνθήκες θυμού
 • Εντοπισμό των αυτόματων σκέψεων και πεποιθήσεων του ατόμου πριν προκύψει μία έκρηξη θυμού, αξιολόγηση και αναδόμησή τους
 • Εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης

  

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς

Η ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς προάγει την ισοτιμία στις ανθρώπινες σχέσεις. Αποτελεί μαι βασική δεξιότητα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης η οποία οδηγεί το άτομο στην κατάλληλη έκφραση των αναγκών, των επιθυμιών και των δικαιωμάτων του χωρίς να καταπατά ή να υποτιμά τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα δικαιώματα των συνανθρώπων του. Η διεκδικητική αλληλεπίδραση, σε αντίθεση με την επιθετική, την παθητική και την παθητική-επιθετική συμπεριφορά συντελεί στην επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην εργασία και στην προσωπική ζωή καθώς και στη διαμόρφωση πιο υγειών σχέσεων. Η εκπαίδευση στη βελτίωση της διεκδικητικής συμπεριφοράς αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

 

 • Να είναι σε θέση να εγκαθιστά και να διατηρεί ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του από την εκμετάλλευση των άλλων.
 • Να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές ωφέλιμες για τη ζωή του.
 • Να αναγνωρίζει τις ανάγκες του και να τις εκφράζει ανάλογα.
 • Να είναι σε θέση να αναζητά βοήθεια για τις ανάγκες του.
 • Να εκφράζει με ειλικρίνεια και άνεση, λεκτικά και μη-λεκτικά τα συναισθήματά του.
 • Να δέχεται εποικοδομητικά την κριτική των άλλων.
 • Να μιλά με αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και διεκδικητικό τόνο.
 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των συνανθρώπων του και να τους συγχαίρει γι’ αυτά.
 • Να είναι ικανός να αρνείται παράλογες απαιτήσεις από φίλους, οικογένεια ή συναδέλφους.
 • Να είναι σε θέση να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση με άλλους.

 

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

 

 

 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

Βελτίωση αυτοεκτίμησης

  

 

 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

Διαχείριση άγχους

Το άγχος είναι το αίσθημα ψυχικής δυσφορίας που βιώνει το άτομο λόγω αίσθησης αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η αυτοπασχόληση, η ανησυχία και οι αρνητικές σκέψεις για καταστάσεις της καθημερινότητας, που μάλιστα κάποιες φορές έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν, επιφορτίζουν το άτομο με άγχος στις περιπτώσεις που οι στρεσογόνοι παράγοντες δε μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά.


Το άγχος δύναται να επιφέρει δυσλειτουργίες στον τρόπο µε τον οποίο κανείς σκέφτεται και συμπεριφέρεται ενώ είναι συνήθης η επίδρασή του στην συνολικότερη ψυχική και σωματική υγεία. Σε πολλές περιπτώσεις, προκαλεί προβλήματα όπως μυοσκελετικούς πόνους, εφίδρωση, αταξία στην αναπνοή και ταχύτερους καρδιακούς παλμούς, χρόνιους πονοκεφάλους, διαταραχές του ύπνου και του πεπτικού συστήματος. Τα συμπτώματα αυτά μοιάζουν να έχουν βιολογικό υπόβαθρο, ωστόσο δεν οφείλονται σε κάποιο οργανικό αίτιο.


Οι προσεγγίσεις στη διαχείριση του άγχους που ακολουθούνται στο Κέντρο μας χρησιμοποιούν συνδυαστικά ποικίλες τεχνικές που στοχεύουν στον έλεγχο των στρεσογόνων περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους. Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεφν αυτών περιλαμβάνει τα εξής:


 • Συγκεκριμενοποίηση των προβλημάτων και τεχνικές επίλυσής τους
 • Διαφραγματική αναπνοή και νευροµυϊκή χαλάρωση
 • Ψυχοεκπαίδευση στον έλεγχο των συναισθημάτων
 • Αντικατάσταση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 


Απώτερος σκοπός είναι η κατάκτηση της ψυχικής ισορροπίας και η βέλτιστη προσαρμογή στις απαιτητικές συνθήκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

 

 

 

 

 

 

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.