Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ


Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-ΥΕλληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της


ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

5 έως 17 ετών


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

10 λεπτά


ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναι, από την Α. Καλαντζή-Αζίζι, την Κ. Αγγελή και τον Γ. Ευσταθίου


H Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ-ΙV σχεδιάστηκε από τους Du Paul, Power, Anastopoulos & Reid το 1998. Πρόκειτια για ένα ανιχνευτικό εργαλείο για τον εντοπισμό των παιδιών με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ, σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV.

  

Η κλίμακα αυτή είναι διαθέσιμη σε δύο παραλλαγές, μία για γονείς και μία για εκπαιδευτικούς. Η κάθε κλίμακα περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις που αφορούν στη συμπεριφορά του παιδιού τους τελευταίους 6 μήνες. Αποτελείται από δύο υποκλίμακες, την υποκλίμακα ελλειμματικής προσοχής και την υποκλίμακα υπερκινητικότητας/υπερκινητικότητας.

 

Από τη συμπλήρωσή της, προκύπτουν τρεις βαθμολογίες: ελλειμματική προσοχή, παρρομητικότητα/υπερκινητικότητα και συνολική βαθμολογία.

 

Η κλίμακα μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο κατά τη διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών με σύντομο και εύκολο τρόπο αλλά και για την αξιολόγηση της πορείας του θεραπευτικού προγράμματος. Επίσης, μπορεί να αναδείξει τις διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά του παιδιού διαφορετικά σημαντικά άτομα του περιβάλλοντός τους (π.χ. η μητέρα σε σχέση με τον πατέρα ή οι γονείς σε σχέσεη με τους εκπαιδευτικούς).

 

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.