Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr


WISC-VWISC-V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κλίμακα WISC-V θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.


ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

60 έως 90 λεπτά


ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναι, από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ με την επιστημονική επιμέλεια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Πρόκειται για την ελληνική έκδοση της Κλίμακας Nοημοσύνης του Wechsler για Παιδιά (Wechsler Intelligence Scale for Child­ren). Η πέμπτη έκδοση έχει δημιουργηθεί με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο επίπεδο των γνωσιακών νευροεπιστημών.

    

Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, η καθεμία εκ των οποίων αξιολογεί έναν διαφορετικό τομέα της νοημοσύνης (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, κατανόηση, κ.ά). Η χορήγηση του WISC-V οδηγεί σε έξι (6) δείκτες:

  

 • τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης
 • τον Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης
 • τον Δείκτη του Ρέοντος Συλλογισμού
 • τον Δείκτη της Εργαζόμενης Μνήμης
 • τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας 
 • τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης

 

Επίσης, είναι διαθέσιμοι πέντε βοηθητικοί δείκτες που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού:

 

 • Ποσοτικού Συλλογισμού
 • Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης
 • Μη λεκτικής Ικανότητας
 • Γενικής Ικανότητας
 • Γνωστικής Επάρκειας 

 

To WISC-V, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, το οποίο έχει σημαντική ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη, για τον εντοπισμό δυσχεριεών σε κάποιους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Το WISC-V χρησιμοποιείται κατά την ψυχολογική, αναπτυξιακή και μαθησιακή και μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες. Mε βάση την επίδοση του παιδιού, παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.