Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Η προσέγγισή μας

Στο Κέντρο «ΑΡΣΗ» εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές για την αντιμετώπιση μιας πληθώρας προβλημάτων ψυχικής υγείας, μάθησης και συμπεριφοράς.

 

Οι τεχνικές αυτές:

1. Aντλούν τις βασικές τους αρχές από τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεωρία (cognitive - behavioural theory).

2. Στηρίζονται στην πολυεπίπεδη προσέγγιση (multilevel approach) των προβλημάτων.

3. Είναι προσανατολισμένες στην επιτυχία (success oriented).

 

Η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία αποτελεί είδος ψυχολογικής προσέγγισης η οποία στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και έχει ερευνητικά αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος διαταραχών. Θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται προκειμένου να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα προβλήματα στα πλαίσια της σχέσης ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Η προσέγγιση αυτή συνήθως επικεντρώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος στο παρόν και στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός κοινού τρόπου αντίληψης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου σε ό,τι αφορά στις δυσκολίες του τελευταίου. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι εξατομικευμένοι θεραπευτικοί στόχοι και οι τεχνικές που θα εφαρμοστούν. Οι στόχοι και οι τεχνικές αυτές συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται.

 

Στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται με στόχο:  

α. να αναπτύξουν έναν κοινό τρόπο κατανόησης των προβλημάτων του θεραπευόμενου και

β. να εντοπίσουν με ποιον τρόπο αυτά επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά, καθώς και τη λειτουργικότητα του θεραπευόμενου σε καθημερινή βάση.

 

Ένα τυπικό πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης που στηρίζεται στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία ξεκινά πάντα με την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας και τη διερεύνηση των δυσκολιών του ατόμου, μέσω κλινικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων με σημαντικές πηγές πληροφόρησης (αυτοαναφορές, γονείς, εκπαιδευτικοί, κλπ.). Επίσης,  στα πρώτα στάδια της θεραπείας γίνεται ψυχοεκπαίδευση αναφορικά με την φύση της διαταραχής  ώστε το άτομο να μάθει σταδιακά να αυτοπαρατηρεί και να αναγνωρίζει την λειτουργία των συμπτωμάτων. Τέλος όλα τα προγράμματα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας στην περίπτωση των παιδιών και των εφήβων συμπεριλαμβάνουν επίσης και τα μέλη της οικογένειας, όπου οι γονείς ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τη δική τους συμβολή στη βελτίωση ή την επιδείνωση των δυσκολιών του παιδιού, με σκοπό τη μείωση των δυσλειτουργικών αλληλεπιδράσεων που ενισχύουν τη διατήρηση του άγχους.

 

Ο βασικός στόχος του θεραπευτικού προγράμματος είναι να καταστήσει τον θεραπευόμενο ικανό να δίνει ο ίδιος λύσεις στα προβλήματά του, οι οποίες να είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές που υιοθετούσε μέχρι τη στιγμή της θεραπείας. Συχνά, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδρίες αξιοποιείται από τον θεραπευόμενο για την εφαρμογή συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς που συμφωνούνται με το θεραπευτή στις συνεδρίες.

 

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ, ακολουθούνται οι βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεωρίας, στα πλαίσια της πολυεπίπεδης προσέγγισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολυεπίπεδη προσέγγιση, κλικ εδώ.

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.