Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr


ΣΑΕΒΑΣΑΕΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος σε παιδιά και εφήβους.


ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

6 έως 18 ετών


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

15-20 λεπτά


ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναι, από την Αλεξάνδρα Ρούσσου


Το ΣΑΕΒΑ αποτελεί έναν από τους διεθνώς πιο αναγνωρισμένους τρόπους αξιολόγησης της συμπεριφορικής και συναισθηματικής λειτουργίας, της λειτουργικότητας, των διαπροσωπικών σχέσεων, των κοινωνικών δυσκολιών, της σχολικής επίδοσης και των ικανοτήτων του παιδιού και εφήβου σχολικής ηλικίας.

Περιλαμβάνει τρία ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών:

 

Το Ερωτηματολόγιο για Γονείς (Child Behavior Checklist- CBCL)

Το Ερωτηματολόγιο για Εφήβους (Youth Self ReportYSR)

Το Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς (Teacher’s Report Form- TRF).

 

Πολλαπλοί πληροφοριοδότες συμπληρώνουν επίσης στις αξιολογήσεις την εκτίμησή τους για εμφάνιση συμπτωμάτων που συνιστούν κλινικά σύνδρομα όπως άγχος, κατάθλιψη, σωματικά ενοχλήματα, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα σκέψης, παράβαση κανόνων, επιθετική συμπεριφορά και άλλα προβλήματα για τα παιδιά. Αυτές οι πληροφορίες μετατρέπονται σε διαγνωστικές κατηγορίες κατα DSM-5 και ομαδοποιούνται σε εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα.

Οι ψυχομετρικές αυτές δοκιμασίες συμβάλλουν στον καθορισμό των αναγκών του παιδιού και στη στοχοθεσία της παρέμβασης, στην εκτίμηση της προσαρμοστικής και δυσπροσαρμοστικής λειτουργικότητας και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.