Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διεκδικητικής συμπεριφοράς

Συχνά τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, είτε με τους συνομηλίκους τους είτε με τους ενήλικες. Οι δυσκολίες αυτές διαφέρουν από παιδί σε παιδί και φαίνεται άλλες φορές σχετίζονται με ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και άλλες δυσκολίες αξιοποίησης αυτών των δεξιοτήτων στην πράξη.

 

Πιθανές δυσκολίες που μπορεί αν επηρεάζουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών είναι:

α) δυσκολίες σε επίπεδο συναισθηματικής αυτορρύθμισης

β) γνωστικές διαστρεβλώσεις ή παρερμηνείες των προθέσεων και συμπεριφορών των άλλων

γ) έλλειψη γνώσεων για το πώς να προσεγγίσουν και να διατηρήσουν την επαφή με τους συνομηλίκους 

δ) αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας

ε) περιορισμένος αυτοελέγχος.

 

Στο Κέντρο ΑΡΣΗ, η εκπαίδευση στην ανάπτυξη και κατάλληλη αξιοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού και είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος παρέμβασης που περιλαμβάνει γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές. Η επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής παρέμβασης γίνεται με βάση τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον.

 

Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι:

 • η αναπλήρωση των ελλειμμάτων στην κοινωνική γνώση με τη διδασκαλία τρόπων αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων
 • η ορθότερη ερμηνεία των προθέσεων των άλλων 
 • η εξεύρεση λύσεων σε προβληματικές κοινωνικές καταστάσεις.

 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα διδάσκει το παιδί:

 • να μοιράζεται
 • να διατηρεί μία συζήτηση
 • να εντάσσεται σε μια ομάδα παιδιών
 • να ακολουθεί κανόνες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
 • να εναλλάσσει σειρά
 • να ηρεμεί όταν αναστατώνεται
 • να αναγνωρίζει και να ονομάζει τα συναισθήματά του.

 

Οι πιο συνηθισμένες μορφές εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και εφαρομογή κοινωνικών δεξιοτήτων αφορούν σε:

 • ατομικές παρεμβάσεις
 • ομαδικά προγράμματα (για τα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου μας, κλικ εδώ)
 • εκπαίδευση γονέων σε τεχνικές που προάγουν επιτυχημένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

  

Ανάπτυξη κινήτρου για μάθηση και στοχοθεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θέλτε να διαβάσετε ένα άρθρο σχετικά με την ανάπτυξη κινήτρου για μάθηση, κλικ εδώ.

 

Διαχείριση χρόνου, οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες μελέτης


 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση συμπεριφοράς και διαχείριση θυμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.