Μιστριώτου 4 και Μιστριώτου 8, Κ. Πατήσια
  210 2282544 & 210 2282644
  info@arsi.gr

ABA - Applied Behavior Analysis (Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς )

Η λίστα με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται για τη ΔΑΦ είναι ανεξάντλητη, με κάποιες να είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς. Η ευρεία αυτή επιλογή καθιστά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους των γονέων δύσκολη και αγχογόνο διαδικασία. Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, ωστόσο, ελάχιστες είναι οι πειραματικά κατοχυρωμένες ως αποτελεσματικές στην εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ σε νέες δεξιότητες και την προώθηση της ομαλότερης και αποτελεσματικότερης ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με την έρευνα των τελευταίων δεκαετιών, η αποτελεσματικότερη παρέμβαση για τις ΔΑΦ είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA).

 

Θεωρητικό πλαίσιο

Εμπνευστής της θεραπευτικής αυτής παρέμβασης είναι ο Ivar Lovaas στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος 'Aντζελες (UCLA) των ΗΠΑ. Πρόκειται για μία παρέμβαση που ακολουθεί τις βασικές αρχές του Συμπεριφορισμού και το επιστημονικό έργο του B. F. Skinner και στηρίζεται στη βασική αξία ότι τα πάντα, ακόμα και ο λόγος, μπορούν να θεωρηθούν "συμπεριφορά" και κάθε λειτουργική συμπεριφορά μπορεί να διδαχθεί ή μη λειτουργική συμπεριφορά να τροποποιηθεί με βάση τις αρχές της ενίσχυσης και της απόσβεσης.

 

Διαδικασία

Η παρέμβαση αυτή εφαρμόζεταιθ σε πλαίσιο 1:1 (θεραπευτής-παιδί) και απαιτεί αυξημένη δόμηση τόσο του θεραπευτικού περιβάλλοντος όσο και του θεραπευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι αυστηρά εξατομικευμένο και να βασίζεται στο γνωστικό-συμπεριφορικό προφίλ του παιδιού με ΔΑΦ, την ηλικία του και τις ανάγκες του. Μέσα από ένα πρόγραμμα ABA, το παιδί εκπαιδεύεται στον λόγο, στην επικοινωνία, στη διαχείριση συμπεριφοράς και συναισθημάτων, σε γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, προμαθησιακές και μαθησιακές δεξιότητες, σε πρακτικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτό-υπηρέτησης, σε προεπαγγελματικές δεξιότητες, κτλ. Σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης είναι η πρόβλεψη για γενίκευση των νεοαποκτηθεισών δεξιοτήτων στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα όπου δρα το παιδί. Η εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών του παιδιού είναι απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Αποτελεσματικότητα της παρέμβασης

Ερευνητικά δεδομένα από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα μαρτυρούν την αποτελεσματικότητα τόσο των μεμονωμένων τεχνικών όσο και συνολικά της ΑBA στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς), στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων με ΔΑΦ και τελικά στην ομαλότερη ένταξή τους στην κοινωνία. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης  στηρίζεται στην παροχή της από εξειδικευμένουν θεραπευτές πλήρως οι οποίοι έχουν την ικανότητα να δομούν θεραπευτικά προγράμματα και θεραπευτικό υλικό που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Η διεπιστημονική ομάδα της του Ψυχολογικού Κέντρου ΑΡΣΗ διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή της ΑΒΑ στα πλαίσια της πρώιμης και της θεραπευτικής παρέμβασης στις περιπτώσεις των παιδιών με ΔΑΦ.

Υψηλή εξειδίκευση στη ΔΕΠ-Υ, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Κλικ εδώ.

   

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Κλικ εδώ.


 Ειδικότερα για τη ΔΕΠ-Υ και τη ΔΑΦ, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και δικές μας καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες. Κλικ εδώ κι εδώ.

 

Διαθέτουμε ειδικό τμήμα πρώιμης παρέμβασης για βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ Κλικ εδώ.

 

Στο Κέντρο μας λειτουργούν ομαδικά προγράμματα:  Κλικ εδώ.

α) παιδιών και εφήβων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

β) γονέων για τη βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές του Κέντρου είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, και συγγραφείς. Είναι οι πρώτοι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών βιβλίων για τη ΔΕΠ-Υ, οι πολυγραφότεροι (με 6 βιβλία που καλύπτουν πλήρως το θέμα της ΔΕΠ-Υ) και οι μόνοι που έχουν συγγράψει βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 

Επίσης, είναι συγγραφείς του εγχειριδίου Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων,

 καθώς και βιβλίων για τον Τραυλισμό και την Παραβατική Συμπεριφορά ΑνηλίκωνΚλικ εδώ.

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εκπαιδεύσει -και εξακολουθούν να εκπαιδεύουν- χιλιάδες επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση και διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς. Κλικ εδώ κι εδώ.